Po dlouholetých investicích především do vlastních výrobních prostor a výrobní technologie začala firma LIPRACO, s.r.o. na přelomu let 2006 a 2007 výrazně investovat do profesního vývoje firmy a vytvoření vlastní konstrukční kanceláře. V současné době firma Lipraco používá konstrukční programy Solid Edge ST a Catia V5. Celkovou správu dokumentace řešíme systémem Insight. Mimo standartních podpor konstruování jako je knihovna normativů aktivně používáme další moduly, jako je konstrukce rámů, analýza kinematických řetězců, FEM, RISA 3D (metoda konečných prvků) a další.

Design, konstrukce Design, konstrukce Design, konstrukce