budova LIPRACO   Vize společnosti je komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví.

   Společnost zahájila svoji činnost k 1.9.1997 transformací fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Transformace byla vynucena postupným nárůstem druhů, objemů činnosti, počtu zaměstnanců a tím i změnami v oblasti organizace a řízení firmy.

   V oblasti strojírenství

nabízíme komplexní služby počínaje vývojem a tvorbou projektové dokumentace v CAD  - 3D (Solid Edge) přes výrobu prototypu až po dodání sériové produkce v počtech stovek či tisíců kusů.
V oblasti stavebnictví se zaměřujeme na stavby rodinných domů a ostatních personálních staveb včetně zemních prací, dokončovacích prací, fasád, oplocení a to i dílčím způsobem.

   Posledním naším předmětem zájmu jsou oblasti, kde se stavebnictví prolíná se strojírenskou částí, jako jsou servisní činnosti, provozně údržbářské práce, údržba vzduchotechnických zařízení, demontážní a demoliční práce.