V roce 2001 byly zahájeny práce na přípravě firmy pro zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008. Následně proběhl v roce 2002 certifikační audit, po kterém firma tento certifikát získala. V roce 2009 se firma rozhodla zavést i systém enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2004. Od roku 2009 je firma certifikována na oba systémy pro předmět činnosti - kovovýroba, výroba ocelových konstrukcí a služby údržby; provádění pozemních a inženýrských staveb, jejich změn a odstraňování; servis a údržba vzduchotechnických zařízení. Postupné rozšiřování služeb vedlo k dalším požadavkům na zlepšování řízení firmy. To v  roce 2010 vygradovalo zavedením systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práce  dle požadavků normy BS OHSAS 18001:2007.

Firma Lipraco je dále držitelem certifikátu jakosti pro tavné svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2005 a certifikátu dle normy ČSN EN 1090-1:2009+A1:2011 pro svařované a montované staticky namáhané ocelové konstrukce.

Níže naleznete naše interní směrnice politiky kvality, enviromentu a BOZP a kopie našich certifikátů.

b_150_100_16777215_00_clanky_certifikace_9686_3834_CZ_Scan_.jpg b_150_100_16777215_00_clanky_certifikace_9716_1090-1_CZ_Scan.jpg b_150_100_16777215_00_clanky_certifikace_BS_OHSAS_18001_do18.12.2018_CZ.jpg b_150_100_16777215_00_clanky_certifikace_ISO_9001_do_18.12.2018_CZ.jpg b_150_100_16777215_00_clanky_certifikace_ISO_14001_do_18.12.2018_CZ.jpg politika bozpCertifikace typu vyrobku